استخدام :
 ارسال 
تعدادمحل خدمتتوضیحاتعنوان شغلی
تکمیل رزومه 1تهرانتعمیرکار ایکس ریتعمیرکار
تکمیل رزومه 2تهران-ماموریت در سایر شهرهانصاب دوربین مداربسته IP با سه سال سابقه کار مفید و مرتبطنصاب دوربین مداربسته IP
تکمیل رزومه 1تهران-سهروردی شمالیبصورت نیمه وقت و تمام وقتمنشی خانم جهت امور اداری و دفتری
    برای دانلود فرم استخدام و فکس آن به شرکت دنیای امن ماهان اینجا کلیک کنید .